BOLIGUTBYGGER:

  •  Vi er boligutbygger og leverer forskjellige typer boliger.
  •  Til nå har vi konsentrert oss om eneboliger og tomannsboliger.
  •  I tillegg tar vi på oss oppdrag for kunder.

Type tjenester vi leverer:

  •  Alle typer Tømrerarbeid
  •  Snekkerarbeider
  •  Flisarbeider
  •  Gravearbeider
  •  Elektrisker og rørlegger