BOLIGUTVIKLER:

  • Vi er boligutvikler og leverer ulike typer boliger.
  • Til nå har vi konsentrert oss om eneboliger og tomannsboliger.
  • I tillegg tar vi på oss oppdrag for kunder.
  • Type tjenester vi tilbyr:
  • Alle typer tømrerarbeid
  • Div. snekker arbeid
  • Flisarbeider
  • Gravearbeider.
  • Elektriker og rørlegger arbeider